Hleð…
+354 894 6090
Hafnartorg, Kalkofnsvegi 2, 3. hæð, 101 Reykjavík

Skattaréttur

Lögmannsstofan veitir sérhæfða þjónustu á sviði skattaréttar, bæði innanlands og erlendis, fyrir ríkisstofnanir, félög og einstaklinga.

Í boði er skattaráðgjöf og skattskipulagning (tax planning) fyrir félög í alþjóðlegum rekstri. Til staðar eru tengsl við lögmenn og lögmannsstofur í Evrópu og Bandaríkjunum, sem sérhæfa sig í skattarétti.

 

1.  Skattaráðgjöf

2.  Skattkærur

3.  Framtalsgerð fyrir einstaklinga

4.  Skattrannsókn

5.  Bindandi álit hjá ríkisskattstjóra

6.  Samskipti við skattyfirvöld

7.  Málflutningur fyrir héraðsdómi

8.  Námskeið

9.  Fyrirlestrar

1.  Skattaráðgjöf

2.  Skattkærur

3.  Framtalsgerð fyrir einstaklinga

4.  Skattrannsókn

5.  Bindandi álit hjá ríkisskattstjóra

6.  Samskipti við skattyfirvöld

7.  Málflutningur fyrir héraðsdómi

8.  Námskeið

9.  Fyrirlestrar

1.  Tvísköttunarsamningar

Gildi tvísköttunarsamninga er fyrst og fremst fólgið í því, að þeir koma í veg fyrir tvísköttun og auðvelda á þann hátt alþjóðleg viðskipti, fjárfestingar, fjármagnsflutninga og frjálsa för launþega. Það skiptir því miklu máli við val á ríki til fjárfestingar, opnunar starfsstöðvar eða búsetu að hafa í huga net tvísköttunarsamninga þess ríkis.

 

2.  Skattaráðgjöf

Lögmannsstofan býður upp á ráðgjöf og álitsgerðir varðandi val á viðeigandi ríki m.t.t. skattareglna og tvísköttunarsamninga þess ríkis. Hvert land um sig hefur sína eigin skattalöggjöf og er hún aðeins að litlu leyti samræmd. Það getur t.d. munað verulegum fjárhæðum í rekstri hvers félags, hvort arður dótturfélags sætir afdráttarskatti erlendis eður ei.

 

3.  Skattskipulagning

Skipulagning á samsetningu fyrirtækja innan samstæðu getur haft mikinn skattsparnað í för með sér. Jafnframt er mikilvægt að skipuleggja á kerfisbundinn hátt staðsetningu dótturfélaga og útibúa móðurfélags til að lágmarka skattgreiðslur og koma í veg fyrir tví- og jafnvel þrísköttun hagnaðar þeirra.

Bandarískur skattaréttur er töluvert frábrugðinn skattarétti annarra ríkja og er leiðandi í alþjóðlegum skattarétti. Sem dæmi má nefna að Bandaríkin voru fyrsta ríkið til að taka upp svokallað ,,basket system“. Þá eru reglur um skattlagningu samruna og yfirtöku yfirgripsmeiri í Bandaríkjunum og bjóða upp á fleiri möguleika heldur en í íslenskum skattarétti.

Boðið er upp á ráðgjöf varðandi eftirfarandi:

1.  Skattlagning alþjóðlegra umsvifa

2.  Skattlagning fyrirtækja og einstaklinga

3.  ,,The foreign tax credit“ og takmarkanir á honum

4.  ,,Check-the-box“ reglugerðirnar

5.  Skattlagning tekna af hugverkaréttindum

6.  U.S. Trade or Business

7.  Ameríska módelið að tvísköttunarsamningum

8.  Samruni og yfirtökur